Интернет Сервисна Книшка

Avtoservis.mk

Интернет сервисната книшка е систем за водење евиденција и пристaп на податоците за сервисот на сите видови моторни возила, за корисниците и за сервисерите од секаде без ризик од губење на податоците

За сервисерот:

Со зачленување на системот добивате пристап до неговиот профил кој содржи работен панел за:
 - клиентски адресар и листа за возилата
 - изработка преглед и печатење на работен налог
 - детален извештај и историја за сите сервиси и клиенти
 - автоматски потсетник за сервис или услуга поврзана со возилото(регистрација,осигуруванје и тн.)

За корисникот:

Со внесување бројот на шасија на возилото корисникот има преглед на:
 - листа на сервисите во кои е сервисирано неговото возило кои се членови на системот
 - детална историја за сите запишани сервисирања кои се извршени врз неговото возило
 - опција за креиранје сопствен профил и користинје на сите функционалности на системот

Внесете го бројот на шасијата на вашето возило:


Погрешен корисник или шифра!